De Stichting Oetelkonzèrt

logo-stg-oetelkonzert-in-rhOrganisator van het Oetelkonzèrt. Opgericht in 1965 door C.V. De Oetels, om een en ander te professionaliseren. En om de persoonlijke financiële aansprakelijkheid van de Oetels af te dekken.

De stichting wordt bestuurd door vijf tot maximaal acht leden. De Oetels zijn altijd in de meerderheid, eventueel aangevuld door personen van buiten de vereniging, “uit hoofde van hun persoonlijke of zakelijke kwaliteiten“.

De leden van de stichting Oetelkonzèrt:

Fred Rademaker voorzitter

Hans Kok penningmeester | kaartenbureau

Ad van der Heijden tweede penningmeester

HenkJan Ravenshorst  versiering | adverteerders

Fedde Vennix  programmaboekje | archief

Ton Grosfeld  fotografie | vormgeving | website