De Stichting Oetelkonzèrt

logo-stg-oetelkonzert-in-rhOrganisator van het Oetelkonzèrt. Opgericht in 1965 door C.V. De Oetels, om een en ander te professionaliseren. En om de persoonlijke financiële aansprakelijkheid van de Oetels af te dekken.

De stichting wordt bestuurd door zes tot maximaal negen leden. Ongeveer de helft is lid van carnavalsvereniging De Oetels. Aangevuld door personen van buiten deze vereniging – maar vaak oud-leden, “uit hoofde van hun persoonlijke en/of zakelijke kwaliteiten“.

De leden van de stichting Oetelkonzèrt:

Fred Rademaker  voorzitter

Ton Kok  penningmeester

Eric Jansen  kaartverkoop

Ellen Ravenshorst  secretariaat

Joep Dijkstra  acquisitie | decoratie

Fedde Vennix  programmaboekje | archief

Ton Grosfeld  fotografie | beeldmerk | website

Hans Kok  adviseur