De Stichting Oetelkonzèrt

logo-stg-oetelkonzert-in-rhOrganisator van het Oetelkonzèrt. Opgericht in 1965 door C.V. De Oetels, om een en ander te professionaliseren. En om de persoonlijke financiële aansprakelijkheid van de Oetels af te dekken.

De stichting wordt bestuurd door zes tot maximaal negen leden. De Oetels zijn altijd in de meerderheid, eventueel aangevuld door personen van buiten de vereniging, “uit hoofde van hun persoonlijke of zakelijke kwaliteiten“.

De leden van de stichting Oetelkonzèrt:

Fred Rademaker  voorzitter

Ad van der Heijden  secretaris

Ton Kok  penningmeester

Hans Kok  kaartverkoop

Jaap van Noorden  acquisitie

HenkJan Ravenshorst  versiering

Joep Dijkstra  hoofd decoraties

Fedde Vennix  programmaboekje | archief

Ton Grosfeld  fotografie | beeldmerk | website