De Stichting Oetelkonzèrt

logo-stg-oetelkonzert-in-rhOrganisator van het Oetelkonzèrt. Opgericht in 1965 door C.V. De Oetels, om een en ander te professionaliseren. En om de persoonlijke financiële aansprakelijkheid van de Oetels af te dekken.

De stichting wordt bestuurd door zes tot maximaal negen leden. Minimaal de helft is lid van carnavalsvereniging De Oetels. Aangevuld door personen van buiten deze vereniging – maar vaak oudleden – , “uit hoofde van hun persoonlijke of zakelijke kwaliteiten“.

De leden van de stichting Oetelkonzèrt:

Fred Rademaker  voorzitter

Ad van der Heijden  secretaris

Ton Kok  penningmeester

Eric Jansen  kaartverkoop

Jaap van Noorden  acquisitie

Joep Dijkstra  hoofd decoraties

Fedde Vennix  programmaboekje | archief

Ton Grosfeld  fotografie | beeldmerk | website

Hans Kok  adviseur