Kaarten

Wilt u het 57e Oetelkonzèrt  op vrijdagavond 12 februari 2021 meebeleven?

Helaas, dat gaat niet meer…

U kunt wèl inschrijven voor het 58e Oetelkonzèrt, in 2022!

Neem contact op met ons kaartenbureau, door met alle plezier een mail te sturen aan kaarten@oetelkonzert.nl