Privacystatement

Privacy statement en privacybeleid Stichting Oetelkonzert

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De impact op Stichting Oetelkonzert beschrijven we hier. Stichting Oetelkonzert verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Oetelkonzert.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt Stichting Oetelkonzert persoonsgegevens?

Stichting Oetelkonzert verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Donateurs en vrijwilligers van Stichting Oetelkonzert en aangesloten organisatieonderdelen (commissies etc.)
  • Mensen die interesse tonen in een donateurschap van Stichting Oetelkonzert of ooit een donateurschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (sponsors etc.)

 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Enkele organisatieonderdelen van Stichting Oetelkonzert verwerken persoonsgegevens waaronder bestuur, kaartenbureau, pr en sponsorcommissie. Vastlegging gebeurt primair systematisch in Word of Excel.  Elk onderdeel is zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie.

 

Waarvoor verwerkt Stichting Oetelkonzert persoonsgegevens?

Als je donateur wilt worden Stichting Oetelkonzert of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als donateur of registreren als relatie.

Als je eenmaal donateur of relatie van Stichting Oetelkonzert bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over (donateur)gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit of een uitnodiging voor een evenement.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom donaties, statistische analyses enzovoorts.

 

Verwerkt Stichting Oetelkonzert ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Stichting Oetelkonzert controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

 

Hoe gaat Stichting Oetelkonzert met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Foto’s of video’s van onze activiteiten kunnen openbaar worden gemaakt veelal door plaatsing op de website. Het bezoeken van het konzert of bijkomstige activiteit zien wij als het verlenen van toestemming hiervoor.

Periodiek (veelal jaarlijks via de donateursbrief) kan de donateur belangrijke gegevens  inzien, aanpassen en retourneren ter verwerking.

Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen (bijvoorbeeld kaartenbureau) kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Persoonsgegevens worden niet verkocht en niet verstrekt aan derden. Persoonsgegevens zijn niet opvraagbaar voor derden.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Oetelkonzert gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

Kan ik zien welke gegevens Stichting Oetelkonzertvan mij verwerkt?

Periodiek (veelal jaarlijks via de donateursbrief) kan de donateur belangrijke gegevens  inzien, aanpassen en retourneren ter verwerking.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Oetelkonzert kun je terecht bij de secretaris. Contactgegevens (email of contactformulier) staan op de website.

 

Afmelden

Stichting Oetelkonzert kan je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Stichting Oetelkonzert beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk je af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp. Ook kun je ons verzoeken je geheel uit te schrijven bij Stichting Oetelkonzert. Stuur hiervoor een bericht naar Stichting Oetelkonzert per email of via het contactformulier op de website. Contactgegevens staan op de website. Wij zullen de desbetreffende afdeling informeren, zodat zij als verantwoordelijke kunnen reageren op je verzoek.

 

Wijzigingen privacybeleid

Stichting Oetelkonzert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Via onze website blijft u van wijzigingen op de hoogte.

 

Disclaimer

De inhoud van www.oetelkonzert.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Stichting Oetelkonzert tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stichting Oetelkonzertexpliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

 

Cookies

Stichting Oetelkonzert is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Stichting Oetelkonzert maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.